Model tworzenia wartości marki

Model tworzenia
wartości marki

Narzędzia oraz mechiniki działań bez brandu - marki osobistej wewnątrz oraz na zewnątrz organizacji nie mają znaczenia. Głównie to siła przywództwa stanowi o przewadze konkurencyjnej. Naszą rolą w pracy z prezesem czy właścicielem firmy jest odbudowanie, wzmocnienie lub nadanie wartości wykonywanym działaniom. Pracujemy jako mentorzy i coachowie nad określeniem kierunków, wzmocnienia lub odbudowy pozycji rynkowej i poczuciem wartości wykonywanych zadań biznesowych.

1Audyt

Audyt personalny to badanie momentu, w którym obecnie znajduje się kluczowa osoba w firmie /zarządczo, finansowo, osobiście.

2Obszary działań

Wskazanie obszarów działań nad umiejętnościami przywódczymi /w oparciu o narzędzia coachingowe.

3Konsulting

Konsultingowe sesje strategiczne /wyznaczanie kierunków działań biznesowo oraz osobiście, w tym zarządzanie czasem jako element skuteczności.

4Systemy narzędzia

Wypracowanie systemów oraz narzędzi do obszarów określonych podczas sesji strategicznych.

5Wdrożenie i monitoring

Wdrażanie, monitoring oraz korekty działań w zakresie budowania przywództwa.

Pozostałe usługi

obrazek Analiza i projektowanie</br>modelu biznesowego

Analiza i projektowanie
modelu biznesowego

Ocena aktualnego modelu, jego skuteczność i przygotowanie logicznego systemu rozwiązań stategicznych.

więcej →
obrazek Budowanie modelu</br>finansowego

Budowanie modelu
finansowego

Porządkowanie działania w zakresie obrotu pieniądzem i rekomendacja narzędzia do zarządzania finansami.

więcej →
obrazek Analiza i przygotowanie</br>struktury zarządczej

Analiza i przygotowanie
struktury zarządczej

Ułożenie właściwej struktury zarządczej, która będzie wspierała osiąganie założonych celów.

więcej →
obrazek Model tworzenia wartości</br>marki

Model tworzenia wartości
marki

Odbudowanie, wzmocnienie lub nadanie wartości wykonywanym działaniom.

więcej →
obrazek Wdrażanie</br>projektów

Wdrażanie
projektów

Wprowadzenie do przedsiębiorstwa project managera, kótry prowadzi przez cykl adaptacyjny aż do transformacji.

więcej →
obrazek Doradztwo</br>prawne

Doradztwo
prawne

Wsparcie organizacji w realizacji doradztwa prawnego i skutecznego przeprowadzenia transformacji formalno-prawnych.

więcej →