Wdrażanie projektów – project management

Wdrażanie projektów -
project management

Zaprojektowanie koncepcji to pierwszy etap zmiany, którego naturalną konsekwencją jest wdrożenie rozwiązań do organizacji. W ramach oferowanych usług wprowadzamy do przedsiębiorswa project managera, który prowadzi przez cykl adaptacyjny aż do transformacji do zaprojektowanych modeli strategicznych.

1Audyt

Audyt dojrzałości projektowej to badanie w trakcie którego doprecyzowana jest potrzeba biznesowa oraz przygotowana zostaje karta projektu, w tym status projektu. Na tym etapie również określamy luki biznesowe przedsiębiorstwa.

2Planowanie

Planowanie to moment definiowania zakresów działań, mierzalnych wskaźników realizacji projektu, określanie interesariuszy, przygotowanie harmonogramów pracy, definiowany struktury, zatwierdzanie biznesplanu oraz opracowanie planu odpowiedzi na zagrożenia projektowe.

3Wdrożenie

Wdrożenie to operacyjny czas projektu, w którym definiowane są role i zakresy odpowiedzialności, przygotowywane jest zestawienie projektów pilotażowych, dokonywana jest ich priorytetyzacja, opracowywane są standardy i metodolagia działań, opracowanie i wdrażania narzędzi i uruchamianie systemu rozwoju mechaniki projektu.

4Kontrola i monitoring

Kontrola i monitoring postępów to skupienie na dbałości o prawidłową realizację projektu zgodnie z przeglądem punktów kontrolnych, utrzymaniem i zaangażowaniem interesariuszy oraz stałym raportowaniem i korektami.

5Walidacja

Walidacja projektu polegająca na przeglądzie zebranych doświadczeń oraz ocenie dojrzałości projektowej na podstawie pilotażowych projektów. Przygotowanie rekomendacji do dalszych działań rozwojowych.

Pozostałe usługi

obrazek Analiza i projektowanie</br>modelu biznesowego

Analiza i projektowanie
modelu biznesowego

Ocena aktualnego modelu, jego skuteczność i przygotowanie logicznego systemu rozwiązań stategicznych.

więcej →
obrazek Budowanie modelu</br>finansowego

Budowanie modelu
finansowego

Porządkowanie działania w zakresie obrotu pieniądzem i rekomendacja narzędzia do zarządzania finansami.

więcej →
obrazek Analiza i przygotowanie</br>struktury zarządczej

Analiza i przygotowanie
struktury zarządczej

Ułożenie właściwej struktury zarządczej, która będzie wspierała osiąganie założonych celów.

więcej →
obrazek Model tworzenia wartości</br>marki

Model tworzenia wartości
marki

Odbudowanie, wzmocnienie lub nadanie wartości wykonywanym działaniom.

więcej →
obrazek Wdrażanie</br>projektów

Wdrażanie
projektów

Wprowadzenie do przedsiębiorstwa project managera, kótry prowadzi przez cykl adaptacyjny aż do transformacji.

więcej →
obrazek Doradztwo</br>prawne

Doradztwo
prawne

Wsparcie organizacji w realizacji doradztwa prawnego i skutecznego przeprowadzenia transformacji formalno-prawnych.

więcej →