Misja

Misja

Misja Polskiego Instytutu Rozwoju Strategii Biznesowych czytelnie określa kierunek, w którym podążamy. Definiuje cel istnienia oraz jest punktem odniesienia do wszystkich realizowanych przez nas działań oraz podejmowanych decyzji.

  • Pomagamy przedsiębiorcom wychodzić z trudnych sytuacji biznesowych
  • Przekształcamy skomplikowane rozwiązania w proste i skuteczne systemy biznesowe
  • Inspirujemy do przekształcania przeciętnych przedsiębiorstw w wyjątkowe firmy
  • Budujemy wspólnie z liderami biznesu przedsiębiorstwa oparte na kanonach Wartości, które służą ludziom.

 

Polski Instytut Rozwoju Strategii Biznesowych sp. z o.o. (PIRSB) powstał z myślą o wspieraniu biznesu w momentach dynamicznego wzrostu oraz nieprzewidzianych trudności.

PIRSB to partner dla firm i przedsiębiorstw szukających rozwiązań przełomowych, pragnących zmienić swoją pozycję rynkową oraz tych, które doświadczają konsekwencji przeinwestowania lub innych błędów decyzyjnych. Instytut opracowuje strategie do wdrażania zmiany paradygmatów stwarzających szansę transferu firmy/przedsiębiorstwa na wyższe poziomy dojrzałości biznesowej oraz wspiera w opracowaniu strategii wyjść z kłopotów organizacyjno-finansowych.

PIRSB współpracuje z praktykami biznesu z doświadczeniem na strategicznych stanowiskach kierowniczych w grupie małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. To przepustka do skutecznego doradztwa oraz skutecznych wdrożeń.

 

 

Pracujemy w 6 obszarach strategicznych:

  • audytu biznesowego z rekomendacjami kierunków zmiany – przygotowując kompleksowe dokumentacje;
  • przygotowania strategii biznesowych dla firm/przedsiębiorstw dojrzałych oraz w początkowej fazie rozwoju;
  • kompleksowych analiz finansowych oraz ekonomicznych w oparciu o kluczowe wskaźniki oraz biznes plany inwestycyjne, studia wykonalności, due dilligence, inne;
  • pomocy przy pozyskiwaniu funduszy na rozwój firmy/przedsiębiorstwa;
  • operatywnym wdrażaniu projektów rekomendowanych strategii w obszarach zarządzania oraz finansów (project management);
  • strategicznym doradztwie prawnym.

 

Instytut posiada Spółkę Partnerską – Polski Instytut Rozwoju Strategii Biznesowych Inwestycje sp. z o.o. (PIRSB Inwestycje), która została założona dla Przedsiębiorców chcących bezpiecznie lokować kapitał na rynku nieruchomości.

Tworząc Polski Instytut Rozwoju Strategii Biznesowych Inwestycje sp. z o.o., przyświecała nam idea zbudowania organizacji otwartej na najbardziej wyszukane i wygórowane potrzeby i oczekiwania Klienta.
Przejdź na stronę PIRSBINWESTYCJE.PL i zobacz więcej.

 

Cenimy w biznesie takie wartości jak: zaufanie, uczciwość, lojalność, uznanie oraz szacunek. Kodeks wartości traktujemy jako kompas każdego skutecznego wdrożenia.