Analiza i projektowanie modelu biznesowego

Analiza i projektowanie
modelu biznesowego

Specjalizujemy się w analizach i projektowaniu modeli biznesowych. Oceniamy aktualny model, jego skuteczność i na podstawie analizy oraz aktualnych efektów przygotowujemy logiczny system rozwiązań osiągania założonych celów strategicznych.

1Audyt

Audyt sytuacji startowej – zgromadzenie wiedzy o kluczowych czynnikach tworzących postrzeganą przez klienta wartość oraz cenionych korzyściach.

2Architektura modelu

Architektura modelu biznesowego – wybór systemu 1 z 5 + opracowanie wartości w 9 obszarach.

3Rekomendacje

Rekomendacje ścieżek strategicznych – 3 główne ścieżki wzrostu firmy.

4Strategia operatywna

Utrzymanie zaangażowania oraz monitoring kamieni milowych

5Arkusze monitoringu

Przygotowanie arkuszy monitoringu realizacji wdrożenia – zarządzanie wdrożeniem opartym na aktualizacji KPI i niezbędnych korektach

Pozostałe usługi

obrazek Analiza i projektowanie</br>modelu biznesowego

Analiza i projektowanie
modelu biznesowego

Ocena aktualnego modelu, jego skuteczność i przygotowanie logicznego systemu rozwiązań stategicznych.

więcej →
obrazek Budowanie modelu</br>finansowego

Budowanie modelu
finansowego

Porządkowanie działania w zakresie obrotu pieniądzem i rekomendacja narzędzia do zarządzania finansami.

więcej →
obrazek Analiza i przygotowanie</br>struktury zarządczej

Analiza i przygotowanie
struktury zarządczej

Ułożenie właściwej struktury zarządczej, która będzie wspierała osiąganie założonych celów.

więcej →
obrazek Model tworzenia wartości</br>marki

Model tworzenia wartości
marki

Odbudowanie, wzmocnienie lub nadanie wartości wykonywanym działaniom.

więcej →
obrazek Wdrażanie</br>projektów

Wdrażanie
projektów

Wprowadzenie do przedsiębiorstwa project managera, kótry prowadzi przez cykl adaptacyjny aż do transformacji.

więcej →
obrazek Doradztwo</br>prawne

Doradztwo
prawne

Wsparcie organizacji w realizacji doradztwa prawnego i skutecznego przeprowadzenia transformacji formalno-prawnych.

więcej →