Doradztwo prawne

Doradztwo prawne

Procesy przekształceniowe często wymagają profesjonalnego doradztwa prawnego lub przeprowdzenia przez zmianę przez doświadczeonego prawnika. W ramach swoich działań wspieramy organizacje w realizacji tego typu usługi i skutecznego przeprowadzenia transformacji formalno-prawnych.

1Umowy

Sporządzenie i negocjowanie umów inwestycyjnych

2Reorganizacja

Reorganizacja przedsiębiorstw /w tym zamykanie przedsiębiorstw, upadłości.

3Analiza

Analiza projektów i pomysłów biznesowych pod kątem prawnym

4Sprzedaż

Przygotowanie przedsiębiorstw do sprzedaży w tym Due Diligencje

5Funder's Agreement

Sporządzanie i negocjowanie Funder’s agreement

6Doradztwo

Doradztwo prawne dotyczące aktualnych spraw firmy

7Wsparcie

Kompleksowe wsparcie prawne na każdym etapie prowadzenia działalności

Pozostałe usługi

obrazek Analiza i projektowanie</br>modelu biznesowego

Analiza i projektowanie
modelu biznesowego

Ocena aktualnego modelu, jego skuteczność i przygotowanie logicznego systemu rozwiązań stategicznych.

więcej →
obrazek Budowanie modelu</br>finansowego

Budowanie modelu
finansowego

Porządkowanie działania w zakresie obrotu pieniądzem i rekomendacja narzędzia do zarządzania finansami.

więcej →
obrazek Analiza i przygotowanie</br>struktury zarządczej

Analiza i przygotowanie
struktury zarządczej

Ułożenie właściwej struktury zarządczej, która będzie wspierała osiąganie założonych celów.

więcej →
obrazek Model tworzenia wartości</br>marki

Model tworzenia wartości
marki

Odbudowanie, wzmocnienie lub nadanie wartości wykonywanym działaniom.

więcej →
obrazek Wdrażanie</br>projektów

Wdrażanie
projektów

Wprowadzenie do przedsiębiorstwa project managera, kótry prowadzi przez cykl adaptacyjny aż do transformacji.

więcej →
obrazek Doradztwo</br>prawne

Doradztwo
prawne

Wsparcie organizacji w realizacji doradztwa prawnego i skutecznego przeprowadzenia transformacji formalno-prawnych.

więcej →