Finansowy Wellbeing

Finansowy Wellbeing

Według ostatniej edycji badania Global State of the Consumer Tracker, opracowanego przez firmę doradczą Deloitte, 46 proc. ankietowanych na świecie przewiduje poprawę w zakresie osobistej sytuacji finansowej na przestrzeni 3 najbliższych lat. Jednocześnie badani w tej ankiecie Polacy udzielają bardziej pesymistycznych odpowiedzi – tylko 36% z nich dostrzega możliwość poprawy.

 

Dobrostan finansowy to niezachwiane poczucie komfortu, które buduje się przez podnoszenie poziomu poczucia wartości-wiedzy-umiejętności-elastyczności zachowań-determinacji. Dzięki temu lęk, pesymizm, brak poczucia bezpieczeństwa nie wpływają negatywnie na efekty codziennych działań, a przez to na stan portfela.

Rezultatem jest zmiana obrazu sytuacji finansowej, a w konsekwencji zaprzestanie zamartwiania się o koszty życia czy wydatki, bo sytuacja, w której się znajdujemy jest pod kontrolą.

 

Program FINANSOWEGO WELLBEINGU

 

 

Wiele projektów wellbeingowych jest skupiona tylko na obszarze benefitów dla pracownika. Nasze podejście prezentuje „odwróconą” metodologię. Chcemy poprzez horyzontalne podejście do potrzeb firmy i zarządzającego, zadbać o inny wymiar dobrostanu, takiego który transponuje od kręgu POTRZEB poprzez MOTYWACJĘ do kręgu FINANSÓW.

 

Przede wszystkim przykładamy szczególną uwagę zwróconą na podnoszenie KOMPETENCJI i zdobywanie nowych NAWYKÓW, a także przełamywanie paradygmatów, które w pierwszej kolejności mają wpływ na sposób myślenia i działania wszystkich osób funkcjonujących w organizacji. Drugim ważnym dla nas aspektem jest efektywność, bo zmiana stylu myślenia i działania, oddziałują bezpośrednio na WYDAJNOŚĆ pracy.

 

Co daje wyjątkową SKUTECZNOŚĆ NASZEGO PROGRAMU?

 

ZYSKUJESZ SPOKÓJ – wyobraź sobie, że odczuwasz większą kontrolę nad finansami swojej firmy i w swoim portfelu prywatnym.

EFEKT: Odzyskanie spokoju przekłada się na lepsze decyzje, komfort psychofizyczny. Czas przeznaczony na pracę jest wykorzystywany w maksymalnym stopniu na wyniki, zamiast na obciążenie, które odczuwa Twoja „głowa”.

 

DBASZ O SWÓJ PORTFEL – ponad 50% osób uważa, że edukacja finansowa powinna rozpoczynać się już w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Potwierdza to fakt, że potrzebujemy stale zwiększać wiedzę w obszarze finansów po to, aby świadomiej inwestować i korzystać z rozwiązań kredytowych.

EFEKT: Wyzwolenie dodatkowych zasobów motywacji, która nie jest powiązana tylko z nagrodą, a pochodzi z wewnętrznej potrzeby samo-realizacji, pomimo zmieniających się realiów ekonomicznych.

 

LEPIEJ REALIZUJESZ CELE – każda organizacja wymaga jasnej i określonej wizji, która realizowana jest przez właściciela firmy i jego współpracowników. Brak motywacji, trudności finansowe, problemy rodzinne – to najczęstsze objawy tego, że osiąganie celów całej organizacji jest zagrożone.

EFEKT: Poprzez ustrukturyzowaną formę współpracy jesteśmy w stanie wypracować długoterminowe rezultaty, które wpływają na osiąganie takich poziomów rozwoju firmy, jakie dotychczas były poza zasięgiem.

 

Jak wygląda PROGRAM?

Istnieją dwie ścieżki Programowe FINANSOWEGO WELLBEINGU według metodologii PIRSB:

  1. Indywidualnej współpracy z właścicielem firmy – cotygodniowe spotkania, w czasie których opracowujemy Osobisty Proces Sukcesu
  2. Warsztat i szkolenie dla grup pracowników organizacji – warsztaty, podczas których grupa realizuje Pracowniczy Proces Sukcesu

Czas trwania Programu uzależniony jest od zakresu potrzeb ustalonych podczas spotkania zapoznawczego.

 

Potrzebujesz więcej INFORMACJI?

Autorzy Programu są do Twojej dyspozycji, wystarczy, że napiszesz maila na jeden z poniższych adresów:

tomasz.damian@pirsb.pl

dominika.rossa@pirsb.pl