Budowanie modelu finansowego

Budowanie modelu
finansowego

Strategia finansowa to uporządkowanie działań w zakresie obrotu pieniądzem. Na podstawie zebranych danych przygotowujemy oraz rekomendujemy narzędzia oraz systemy do zarządzania finansami w firmie.

1Audyt

Audyt sytuacji startowej /gromadzenie wiedzy o posiadanych danych finansowych oraz używanych w firmie narzędziach do zarządu środkami.

2Ocena finansowa

Przygotowanie oceny sytuacji finansowej w oparciu o kluczowe wskaźniki /ogólne sytuacji majątkowa, analiza płynności, analiza rentowności, wskaźnik Altmana, rekomendacje.

3Model finansowy

Opracowanie modelu finansowego /prognozy sprzedażowe, prognoza dochodów netto.

4Cashflow

Opracowanie modelu cashflow /prognozowanie i zarządzanie przepływami pieniężnymi.

5System kontrolingu

Przygotowanie systemu kontrolingu do przygotowanych modeli finansowych /wzrostowy oraz płynnościowy.

Pozostałe usługi

obrazek Analiza i projektowanie</br>modelu biznesowego

Analiza i projektowanie
modelu biznesowego

Ocena aktualnego modelu, jego skuteczność i przygotowanie logicznego systemu rozwiązań stategicznych.

więcej →
obrazek Budowanie modelu</br>finansowego

Budowanie modelu
finansowego

Porządkowanie działania w zakresie obrotu pieniądzem i rekomendacja narzędzia do zarządzania finansami.

więcej →
obrazek Analiza i przygotowanie</br>struktury zarządczej

Analiza i przygotowanie
struktury zarządczej

Ułożenie właściwej struktury zarządczej, która będzie wspierała osiąganie założonych celów.

więcej →
obrazek Model tworzenia wartości</br>marki

Model tworzenia wartości
marki

Odbudowanie, wzmocnienie lub nadanie wartości wykonywanym działaniom.

więcej →
obrazek Wdrażanie</br>projektów

Wdrażanie
projektów

Wprowadzenie do przedsiębiorstwa project managera, kótry prowadzi przez cykl adaptacyjny aż do transformacji.

więcej →
obrazek Doradztwo</br>prawne

Doradztwo
prawne

Wsparcie organizacji w realizacji doradztwa prawnego i skutecznego przeprowadzenia transformacji formalno-prawnych.

więcej →