BIZNESOWY COVID STAND-BY

BIZNES FINANSE

23 maja 2020

Gotowość na zmiany

Dotychczas rynek działał stabilnie. Pojęcie „gotowości na zmiany” funkcjonowało na zasadzie rekomendacji, teorii i trwania w trybie stand-by, który najlepiej, żeby nigdy nie miał miejsca. Większość organizacji i firm miało z tyłu głowy to, że realia mogą się zmienić. Jednak nikt nie spodziewał się, że ta teoria może przejść w praktykę, w dodatku na tak dramatyczną skalę. Epidemia COVID-19 SAR-2 jest bezwzględnym testem na sprawność działania organizacji, wszystkich firm i urzędów. To, że musisz dokonać dzisiaj zmian w swoim biznesie, to oczywiste, ale jak to zrobić sprawnie?

Zmiana to strach i niepewność

Każda zmiana, niezależnie od tego czy w biznesie, czy w życiu, powoduje niepewność i strach. Dotyczy to również zmian, które przychodzą do nas w bardziej stabilnym okresie, nie tylko w czasie epidemicznym. Świadomość, że wszelkie obiekcje powodowane są tymi emocjami, pozwoli zorganizować proces lepiej. Jest też sposobem na to, aby zyskać przekonanie bliskiego otoczenia do tego, by stanowili wsparcie w dokonywaniu zmian.

Zaufanie i zaangażowanie

Zaproszenie współpracowników do kreowania nowej wizji biznesu, pozwoli utrzymać ich zaufanie i zaangażowanie. Dzięki współpracy, będziesz mógł liczyć na ich otwartość na nowy porządek, a przez to zyskasz przychylność do zmian. Więcej – Twój biznes na tym zyska, bo gotowość do zmian współpracowników stanowi wartość Twojej firmy. Ponad wszystko możesz dostrzec jeszcze jeden rezultat – bierzesz odpowiedzialność za osoby, w stosunku do których powinieneś wykazać się taką postawą.

Jak wdrożyć zmiany?

Żeby przejść z teorii w praktykę, potrzebujesz kilku wyznaczników procesu zmiany:

 

1. wizji, którą możesz obrać za wyznacznik działań

2. nowego modelu biznesowego

3. krytycznego sprawdzenia nowych możliwości – myślenia od końca, czyli od strony konsekwencji zmian

4. wykonywania sumiennie założonych zmian – sposobu ich rozliczeń i/lub weryfikacji

5. korygowania założeń

Pamiętaj, że jedynym sposobem, na opanowanie strachu jest współdziałanie i zaufanie wszystkich stron tego procesu, a także uczciwość wobec siebie nawzajem.

Etapy akceptacji

Każda zmiana przebiega według określonego stanu. Twoi współpracownicy, jak i Ty sam, nie zmienicie swojego punktu widzenia, norm i sposobu postępowania z dnia na dzień. Musisz uzmysłowić sobie i innym, że emocje, które wywołuje efekt zmiany, są normalne. Im lepiej je zrozumiecie, tym zmiana nastąpi bardziej bezboleśnie.

 

1. Wyjściową zawsze są wspomniane strach, lęk, ale można też odczuwać szczęście, które niesie nadzieja na zmiany. Decyzja zapadła, czas działać.

2. Kolejnym etapem jest wątpliwość w sukces, rozczarowanie, czy też poczucie, że sytuacja wszystkich przerasta. Obserwujcie otoczenie, zbierajcie informacje, testujcie rozwiązania, wprowadzajcie zmiany do założeń.

3. Żeby osiągnąć efekt oczekiwany, musicie trzymać się zakładanej wizji i planu działań. W przeciwnym wypadku, może dojść do postawy rezygnacji lub rozczarowania. Wypracujcie najlepszy model, udoskonalcie rozwiązania.

4. Ostatnim, dopełniającym wszystko etapem jest stopniowa akceptacja, która przerodzi się w efekt oczekiwany czyli dostrzeganie korzyści z wprowadzonych zmian. Model się sprawdza, wizja została przeniesiona z ogólnego wyobrażenia, w namacalną zmianę.

 

Tyle w teorii, a teraz czas na Twój ruch!

Jeżeli czujesz, że przejście przez ten proces jest wyzwaniem ponad Twoje siły, napisz maila na [email protected] – opisz swoją sytuację i koniecznie zostaw do siebie kontakt.

 

Tomasz Damian

Podziel się: