CASE STUDY: Jak z(a)robić 76 228,54 zł w 8 godzin

BIZNES FINANSE

22 listopada 2019

KLIENT

2 dni temu czyli 20.11.2019 roku miałem przyjemność prowadzić dla jednej z lubelskich firm produkcyjnych 8-godzinny warsztat w oparciu o system opisany w mojej książce Finanse Absolutnie Osobiste. Rzadko robię ten rodzaj wsparcia, jednak tym razem miałem dwa bardzo ważne powody:

 1. Klient CHCE więcej sprzedawać. I to chce przez wielkie CH. Czyli jednym słowem, jest bardzo zdeterminowany na osiągnięcie sukcesu finansowego. A to dla mnie, jak zawsze, jest czymś, co uruchamia we mnie przekonanie, że warto – bo jest DETERMINACJA i ZAANGAŻOWANIE. To jest KLUCZOWE dla osiągnięcia właściwych WYNIKÓW FINANSOWYCH.
 2. Chciałem sprawdzić, jak działa warsztatowo system opisany przeze mnie w książce. Jakie może przynieść EFEKTY, podczas kilku godzin.

Klient jest Spółką osiągająca obroty na poziomie 1,8 mln w skali roku ze stałą tendencją zwyżkową, zatrudniającą ok. 20 osób w różnym wieku. Cechą charakterystyczną Spółki jest otwartość i gotowość na zmiany, poszukiwanie rozwiązań i potrzeba rozwoju.

POTRZEBA

Potrzeba Spółki określona była bardzo jasno i precyzyjnie. Odpowiedzieć na pytanie i znaleźć rozwiązania: Jak zarządzać procesem sprzedażowym, aby SKUTECZNIE zamykać sprzedaż i realizować potrzeby Klienta i w rezultacie zwiększać sukces biznesowy Spółki czyli jej ZYSKI.
Klient jak większość dzisiejszych przedsiębiorców boryka się z problemami: konkurencyjności rynku, zaniżania cen sprzedawanych produktów, a tym samym spadkiem marży, stałym wzrostem cen surowców, a jednocześnie poszukiwaniem odpowiedzi, jak skutecznie motywować pracowników, aby chciało im się chcieć.

WARSZTAT

Podczas spotkania przeszliśmy z uczestnikami przez kilka elementów metody związanej z osiąganiem celów, opisanej w mojej książce.
Rozpoczęliśmy od określenia, gdzie należy skierować swoją KONCENTRACJĘ, aby osiągać wszystko co planujemy. Przeszliśmy cały proces od potrzeb indywidualnych do potrzeb zespołu i zakończyliśmy na wskazaniu trzech kluczowych obszarów koncentracji:

 1. Wynik Finansowy – przychody vs. dochody oraz skuteczna sprzedaż.
 2. Piramida Przywództwa – w tym podział obowiązków.
 3. Przepływy finansowe – bezpieczeństwo rozwoju.

Następnie przeszliśmy przez:

 1. Budowę modelu biznesowego w oparciu o wskazanie konkretnych grup odbiorców, miejsc w których przebywają Klienci, aż do określenia prawdziwych potrzeb zakupowych z ich strony. Zbudowaliśmy fundament, na którym należało zbudować strategie sprzedażową.
 2. Zbudowaliśmy uproszczony model strategii sprzedażowej.
 3. Przepracowaliśmy rozróżnienie działań BIZNESOWYCH od tych WIZYJNYCH i na bazie tego, generowanie właściwych wyników.
 4. Zbudowaliśmy system wartości sprzedawanych produktów czyli model wartość-cena.
 5. Rozróżniliśmy Ruch i Działanie i na podstawie tego modelu, zaplanowaliśmy działania, prowadzące do WYNIKU.
 6. Określiliśmy niezmiernie precyzyjnie /z imienia i nazwiska/ docelowego Klienta Spółki.
 7. Przygotowaliśmy fundament do wdrożenia w Spółce REGUŁY 5.
 8. Przepracowaliśmy model reguł rządzących osiąganiem SUKCESU.
 9. Ustawiliśmy strategie proporcji czasowych przeznaczonych na realizację działań w kluczowych obszarach w Spółce.

Wszystkie powyższe działania przeszliśmy procesowo przy absolutnej KONCENTRACJI, na osiągnięciu zakładanych wyników.

REZULTAT

Ostatnim etapem warsztatu była analiza i praca na prawdziwych danych finansowych, której efektem było wskazanie „dziur” i pomyłek w sposobie zarządzania finansami.
Rozpoczęliśmy analizę przepływów pieniężnych i podczas tego procesu wychwyciliśmy nieprawidłowości w kontrolingu wystawianych faktur na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy.
Po szczegółowym przeliczeniu nieprawidłowych naliczeń, Spółka uzyskała korektę kwot wystawionych faktur w wysokości 76 228,54, na które w najbliższych dniach zostaną wystawione korekty faktur.

W ten oto prosty sposób, przez KONCENTRACJĘ na WYNIKU oraz wprowadzeniu korekt do Przekonań, uruchomieniu właściwych DZIAŁAŃ i przede wszystkim dostarczeniu właściwych NARZĘDZI, w jedyne 8 godzin, Spółka poprawiła swój aktualny wynik o kwotę dokładnie 76 228,54. BRAWO WY.

A to dopiero początek. Dzięki Wielkie Panowie za wspaniale spędzony czas i mega wynik z naszej pracy. Wy macie swój WYNIK, a ja mam swoją SKUTECZNOŚĆ.

 

 

Podziel się: